/Frågor och svarDet uppstår alltid en viss osäkerhet och många frågor i samband med en fastighetsombildning och övergång till bostadsrättsförening. Vi försöker här besvara de vanligast förekommande:Hur många personer krävs för att bilda en styrelse?
-En styrelse måste bestå av minst tre styrelseledamöter och en revisor.

Måste revisorn vara auktoriserad?
-I normala fall behöver revisorn varken vara godkänd eller auktoriserad.

Vilket ansvar har jag som medlem i styrelsen?
-Under själva ombildningsprocessen krävs att de som ingår i styrelsen är engagerade, skaffar sig kunskap om hur en bostadsrättsförening och ombildning till sådan fungerar samt håller sina grannar väl informerade under arbetets gång. När väl bostadsrättsföreningen köpt fastigheten tillkommer andra typer av ansvar och vi rekommenderar då alltid att föreningen tecknar en fastighetsförsäkring som även omfattar styrelseansvar.

Kan man ombilda alla typer av fastigheter?
-Ombildningslagen säger att en fastighet måste vara taxerad som hyreshusenhet eller småhusenhet och innehålla minst tre lägenheter.

Om vår fastighetsombildning av någon anledning inte går att slutföra, kostar det då oss boende något?
-Nej, om ni som bostadsrättsförening är vår uppdragsgivare tar vi endast betalt för genomförd ombildning den dag bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten.

Vilka är fördelarna med att ombilda till bostadsrättsförening?
-Det finns många fördelar, bl.a. kan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar själva bestämma över sin boendemiljö.

En bostadsrättsförening är inte vinstdrivande utan medlemmarna betalar endast för föreningens faktiska utgifter.

De boende brukar få en bättre gemenskap och känner ett större ansvar för sin gemensamma fastighet vilket skapar tryggare boende och mindre skadegörelse.

Ekonomiskt sett är ombildning till bostadsrätt en god affär eftersom hyresgästerna erbjuds att köpa sin lägenhet till ett lägre pris än vad marknaden är beredd att betala. Samtidigt blir den totala boendekostnaden lägre, om inte direkt, på relativt kort sikt i förhållande till aktuell hyresnivå.

Hur ska jag veta att priset för min lägenhet är rätt?
-Ta kontakt med en mäklare som kan prisläget på orten och jämför även med försäljningar som gjorts inom samma eller närliggande område.

Om jag inte vill eller kan köpa min lägenhet, vad händer då?
-Den som väljer att inte köpa sin lägenhet förblir hyresgäst precis som tidigare men med bostadsrättsföreningen som ny hyresvärd. Bostadsrättsföreningen har samma ansvar som den tidigare hyresvärden. När hyresgästen flyttar kan bostadsrättsföreningen sälja lägenheten till marknadspris.

Kan jag ångra mig och köpa min lägenhet senare?
-Om man avstår från att köpa sin lägenhet i samband med bostadsrättsföreningens tillträde av fastigheten har man fortfarande möjlighet att ångra sig inom ett år från föreningens tillträdesdatum. Första halvåret gäller samma pris för lägenheten med tillägg för föreningens räntekostnader, andra halvåret gäller det pris som föreningen och köparen kommer överens om.

Vilka är de vanligaste misstagen som görs vid en ombildning till bostadsrättsförening?
-Ett av de absolut vanligast förekommande misstagen är att hyresgästerna drabbas av den så kallade "svenska avundsjukan". Man anser att säljaren får för bra betalt för fastigheten men missar att se de egna möjligheterna och ekonomiska fördelarna man erbjuds samtidigt som man inte förstår skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt.

Andra misstag som görs är att man går för snabbt fram, läser inte på ordentligt eller inte informerar tillräckligt samt att man försöker uppnå någon form av millimeter-rättvisa vid prissättning av lägenheterna, vilket kan leda till onödig osämja mellan grannarna.Har Ni fler frågor, fyll i en intresseförfrågan (klicka här) så kontaktar vi Er!.Kontakta mig!

Är du intresserad av våra tjänster eller har frågor, fyll i era uppgifter nedan så kontaktar vi er!


Namn
Telefonnummer
E-postMer information!

 • Bo Bättre
 • Boverket
 • Bolagsverket
 • Bostadsrättslagen
 • Bostadsrättsförordningen
 • Ombildningslagen
 • Konsumentverket
 • Inskrivningsärenden


 •  I samarbete med:
  Länk till vår partner Cymko >>